YellowRobot.XYZ

DAIFfotosiena-53

🇺🇸Dr. Evalds Urtans is AI researcher and founder of asya.ai. He commercializes various AI solutions, robots, inventions and grows his garden and 3 child family.

🇱🇻Dr. Ēvalds Urtāns ir mākslīgā intelekta pētnieks un jaunuzņēmuma asya.ai dibinātājs. Komercializē virkni aizraujošus mākslīgā intelekta risinājumus, robotus, izgudrojumus, audzē savu dārzu un 3 bērnu ģimeni.

Kontakti / Contacts: https://www.linkedin.com/in/evalds-urtans/

Scientific publications: https://www.semanticscholar.org/author/51261275


Noderīgs saturs Latviešu valodā

IT AI un Datorzinātņu Termini Latviešu Valodā: https://share.yellowrobot.xyz/quick/2024-4-15-676A80EE-2AEE-4D4E-9EA4-505818255628.html

RTU gala darbu sagatave LaTeX: https://www.overleaf.com/read/chsqbcssfrwb

Baltic Journal of Modern Computing sagatave LaTeX: https://www.overleaf.com/read/gwckkyjbwjwb

 


Useful information

LaTeX useful tools and sniplets http://share.yellowrobot.xyz/website/LaTeX%20useful%20tools%20and%20sniplets.html

Common Linux Commands for console http://share.yellowrobot.xyz/website/2021-12-06%20Linux%20Commands%20Useful.html